Sammenligner man kuttene som kan gjøres i alle andre sektorer med kuttene Norge kan gjøre ved å begrense oljeproduksjon, er det åpenbart at utfasing av petroleumsvirksomhet er det aller viktigste Norge kan gjøre for å begrense klimaendringene. Kampanjen skal fokusere på det enorme potensialet Norge har til å kutte klimagassutslipp. Dersom Norge slutter å eksportere olje og gass kan Norge faktisk ha en reell påvirkning på klimaet.

Norsk olje koker kloden

 Natur og Ungdom har følgende begrunnelse for sin kampanje: Som et av verdens rikeste land mener Natur og Ungdom at Norge burde gå fremst i rekken ved å la vår olje ligge. Dessverre gjør Norge det motsatte, og leter stadig etter flere fossile ressurser. Norge eksporterer årlig 500 millioner tonn CO2 ved å selge olje og gass. Det tilsvarer 10 ganger mer enn alle andre utslipp som oppstår i Norge. Sammenligner man kuttene som kan gjøres i alle andre sektorer med kuttene Norge kan gjøre ved å begrense oljeproduksjon, er det åpenbart at utfasing av petroleumsvirksomhet er det aller viktigste Norge kan gjøre for å begrense klimaendringene. Kampanjen skal fokusere på det enorme potensialet Norge har til å kutte klimagassutslipp. Dersom Norge slutter å eksportere olje og gass kan Norge faktisk ha en reell påvirkning på klimaet.

I dag slipper oljenæringen ofte unna med å si enten at norsk olje ikke påvirker klimaet, eller at den til og med kan redde klimaet. Dette er selvsagt feil, og forskere fra SSB har konkludert med at kutt i oljeproduksjon vil være et effektivt klimatiltak. Vår kampanje vil få dette fram.

Natur og Ungdom har i skrivende stund 70 lokallag, i alle fylker. Natur og Ungdom tror det er essensielt at budskapet ikke bare kommer fra en organisasjon i Oslo, men fra lokale grupper fra hele Norge. Det er lokallagene som skal gjennomføre kampanjen. Natur og Ungdom sentralt vil bidra med ideer, motivasjon og råd for deres egne kampanjer. Men det er opp til lokallagene selv hva de velger å gjøre, basert på hva de tror vil ha størst effekt i sine lokalsamfunn. Unntaket er nasjonal aksjonsdag 8. desember, hvor samtlige lokallag som deltar på kampanjen skal arrangere aksjon. Den følgende listen innbefatter altså ting Natur og Ungdoms sentralledd kan garantere at skjer, som igjen vil skape aktivitet i lokallagene.

Natur og Ungdom mener at den mest effektive måten å skape oppslutning om saken er å få oppmerksomhet i media. Derfor er en av hovedprioritetene denne høsten å få ”Norsk olje koker kloden”-narrativet i pressen så mye som mulig. Natur og Ungdom ønsker å skape en offentlig debatt og at pressen skal dekke all aktivitet som foregår i sammenheng med kampanjen.. Vårt mål er at Natur og Ungdom skal være nevnt i forbindelse, eller som følge av, kampanjen 120 ganger i løpet av kampanjen.

Other projects

Linha Vermelha

Linha Vermelha is mobilizing people to knit 52 Km, the longest red line in the world, empowering...

Europe